Informatiebijeenkomst geluidsproblematiek A1/A6


Gemeente Gooise Meren

Welkom

Deze informatiebijeenkomst gaat over de geluidsoverlast die men ervaart rondom het traject A1/A6 en aantasting van de leefbaarheid. De gemeente heeft gedurende 2019 geluidsmetingen uit laten voeren die zijn geanalyseerd door het expertbureau DGMR. We praten u bij over de uitkomsten van de metingen en bespreken waar we op dit moment staan met de aanpak van de geluidsproblematiek. Tijdens het Webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook willen we met u bespreken wat de gemeente en bewoners zouden kunnen doen om de overlast terug te dringen.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u vragen stellen.

Sprekers:

  • Geert-Jan Hendriks, Wethouder gemeente Gooise Meren
  • Mark Bakermans, DGMR
  • Peter de Boer, klankbordgroep Minder Hinder
  • Vertegenwoordigers Rijkswaterstaat

Presentatie: Hannie de Groot

Aanmelden


Understood
We use cookies to make sure your viewing experience goes smooth. By using this videoportal you automatically agree to this.