Het Andere Verhaal


Kunst uit het Marokkaanse modernisme

Privacy Statement

This privacy statement is currently being translated into english. If you have any questions concerning the privacy statement or GDPR compliancy please contact Privacy Officer Bas Koole at baskoole@bakerymedia.nl

Deze privacy verklaring is opgesteld door Bakery Media en van toepassing op het volgende webinar: Het Andere Verhaal in opdracht van Cobra Museum

Bakery Media
Bakery Media, gevestigd aan De Ruijterstraat 14 3814SK Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
webinar.bakerymedia.nl
De Ruijterstraat 14
3814SK Amersfoort 
0031 6 14468371

Bas Koole is de Functionaris Gegevensbescherming van Bakery Hij/zij is te bereiken via baskoole@bakerymedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bakery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bakerymedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bakery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opleveren van kijkersgegevens en statistieken aan de opdrachtgever van het webinar (Client Name )
 • Verwerking van poll en toetsresultaten die worden gebruikt voor het aanvragen van mogelijke accreditatiepunten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Bakery neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakery) tussen zit. Bakery gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Bakery Media System (BMS)
  Het BMS is het systeem waarin u zich aanmeldt, eventuele emails en reminders ontvangt, en de webinars kunt volgen.
 • Pusher
  Deze dienst verwerkt in opdracht van Bakery de connectie met de kijker. Pushr verwerkt geen persoonlijke gebruikersgegevens.
 • Diezit
  Diezit is onze hosting partij voor BMS, gevestigd in Deventer. Alle servers waarvan Bakery gebruik maakt bevinden zich in Nederland.
 • Vultr
  Deze partij beheert onze VPS systemen waarmee de video verbindingen worden opgezet. Vultr is een amerikaans bedrijf waarbij onze VPS systemen zijn ondergebracht in Amsterdam. Zij verwerkt geen persoonlijke gebruikersgegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bakery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Maximaal 1 jaar na oplevering van gegevens aan opdrachtgever (Cobra Museum) van betreffend webinar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bakery verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan de opdrachtgever en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bakery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bakery gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bakerymedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bakery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bakery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bakerymedia.nl


Begrepen
Livestreamer maakt gebruik van functionele cookies om dit webinar portal goed te laten functioneren. Er worden geen gebruikersgegevens gedeeld met derde partijen.